Natábor 2015 & 2016

Hrdinové všedního dne dělají každý rok tábor pro děti ze Speciální školy Rooseveltova, snad jsem jim dostatečně pomohl zpropagovat jejich benefiční koncert,
jehož výtěžek pomáhá právě tento tábor finanovat.